Beweging is de eerste taal van een kind.

              Het is door middel van beweging dat het de wereld gaat ontdekken en zijn lichaam leert te controleren.

             Het meest gevorderde niveau van bewegen, is het vermogen om volledig stil te staan !

De invloed van reflexen op leren en gedrag

Leer & gedragsproblemen loop jij daar ook tegen aan met jouw kind?

Leer & gedragsproblemen herken jij er een aantal bij jouw kind?

 • leesproblemen
 • rekenproblemen
 • problemen met schrijven
 • problemen met de motoriek
 • dyslexie
 • dyspraxie
 • ADD/ADHD
 • autisme spectrum stoornissen
 • hooggevoeligheid
 • angst- en paniekstoornissen
 • concentratieproblemen
 • Zitten in w houding

Leer & gedragsproblemen zoals hierboven beschreven, ontstaan vaak door onvoldoende ontwikkelde primitieve baby reflexen. Kinderen worden gehinderd in hun ontwikkeling omdat hun motoriek nog vaardigheden  te ontwikkelen hebben. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in hun baby tijd niet of nauwelijks hebben gekropen vaker leer & gedragsproblemen ontwikkelen.

Leer & gedragsproblemen kunnen worden aangepakt door middel van oefeningen die zijn afgestemd op het individuele kind.

Met de INPP reflex integratie methode wordt er gewerkt aan de oorzaak van het leer & gedragsprobleem. Met behulp van, op jouw kind afgestemde oefeningen, worden bovenstaande leer&gedragsproblemen verminderd of zullen totaal verdwijnen.
Je gaat al snel de veranderingen bij je kind, de leer & gedragsproblemen die in eerste instantie aanwezig zijn, gaan op korte termijn veranderen en bemerk jij als ouder positieve verandering in zowel leren als gedrag.

Weten of  jouw kind ook nog primitieve baby reflexen actief heeft vul dan de vragenlijst in.
Je kunt natuurlijk ook direct contact met me opnemen.

Primitieve reflexen

Primitieve reflexen hebben als functie het pas geboren kind te helpen overleven de eerst maanden van het leven.
De primitieve reflexen hebben een tijdelijke belangrijke functie, als ze goed worden ontwikkeld in het lichaam vormen ze een goed fundament voor alles wat een kind gaat leren. Als primitieve reflexen aanwezig blijven zijn ze stoorzenders die het leren en gedrag negatief beïnvloeden.

Reflexen worden aangestuurd door de hersenstam, net als bijvoorbeeld de hik of je hartslag.
Een nog actieve primitieve reflex kan worden geprikkeld door licht, geluid, beweging en aanraking.
Iedere keer als deze prikkel plaats vindt gaat de reflex reageren met een beweging die buiten jouw wil om gaat. Als kind heb je je zelf steeds weer opnieuw te richten op de activiteit waar je mee bezig was. Dit gaat ten koste van concentratie, je mist een deel van de uitleg en het kost je extra energie om bij de les te blijven.
Je doet echt wel je best, alleen deze reflexen zijn stoorzenders.

Er zijn verschillende reflexen die ieder hun eigen werking hebben en invloed op het leer proces. Door primitieve reflexen door te ontwikkelen kunnen ze overgaan in reflexen die blijvend zijn en helpend zijn. Posturale reflexen genoemd, zij zorgen voor een goede lichaamshouding.

Hoe kun je dit veranderen? Door beweging!

Ik maak een programma met met daarin oefeningen speciaal afgestemd op jouw kind.
Deze speciale oefening gaan jullie thuis doen. Investering in tijd ongeveer 5 minuten per dag.
Je gaat versteld staan hoeveel er voor je kind gaat veranderen. De schoolprestaties gaan snel verbeteren, en minstens zo belangrijk ook sociaal emotioneel zal er een positieve verandering plaats vinden.

Om je een idee te geven hoe het is voor kinderen met actieve primaire reflexen de volgende vergelijking:
Autorijden.

Sturen, schakelen, spiegels gebruiken, remmen je instructeur leert ze je. Alleen je leert nooit om deze handelingen te automatiseren. Altijd moet je nadenken wat je moet doen tijdens het rijden. Bij iedere afslag moet je dan bedenken, o ja in de spiegel kijken, richting aanwijzer, niet vergeten terug te schakelen nog eens kijken gas bij geven na de bocht, weer schakelen.(Ik ben nu vast iets vergeten)

Bedenk is hoe vermoeiend moet dit zijn, zeker als je elke dag 5 uur moet gaan auto rijden.
Dit is wat veel kinderen met nog actieve  primitieve reflexen dagelijks ervaren op school.

Hoe dan verder?

Als na overleg is besloten om te starten met het individuele INPP programma dan doorlopen jullie de volgende stappen:

 1. Intake, hier wordt een uitgebreide vragenlijst ingevuld, en je kind wordt gevraagd een aantal korte testjes uit te voeren.
 2. Groot diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Hierin wordt nauwkeurig  gekeken  naar de motorische ontwikkeling van jullie kind.
 3. Nabespreking van de bevindingen n.a.v. het diagnostisch onderzoek, dit is ook terug te lezen in een geschreven rapport. Nu krijgen jullie  ook de eerst oefening mee.
 4. Halingsonderzoek, iedere 8 weken wordt gekeken welke vooruitgang er heeft plaats gevonden. Nu wordt ook meestal een nieuwe oefening ingezet.

We gaan samen het programma in voor een periode tussen de 12 en 18 maanden.
Buiten de geplande afspraken neem ik regelmatig contact met jullie op, om op de hoogte blijven van de vorderingen en eventuele vragen van jullie kant te kunnen beantwoorden.

Investering:
 1. Intake                                                                                                                                                     € 60,=
 2. Diagnostisch onderzoek                                                                                                                     € 200,=
 3. Nabespreking diagnostisch onderzoek, start oefening                                                                € 110,=
 4. Herhalingsonderzoek                                                                                                                          € 80,=

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

INPP

Het INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology, Chester, Uk) werd in 1975 opgericht door de psycholoog Peter Blythe (PhD). Hij onderzocht als eerste in de geschiedenis de effecten van een onrijp zenuwstelsel op de leerprestaties, het emotionele welbevinden en het gedrag.

Het INPP Instituut heeft zich sindsdien steeds toegelegd op het herkennen en screenen van motorische onrijpheid bij kinderen en volwassenen. Dit gebeurt aan de hand van medische gestandaardiseerde screeningstests. Het INPP Instituut heeft een bewegingsprogramma samengesteld dat er voor zorgt dat de motorische onrijpheid verbetert of zelfs helemaal verdwijnt.

Dit bewegingsprogramma wordt al jaren succesvol toegepast in verschillende landen en is uitvoerig onderzocht in tal van studies.

Sally Goddard Blythe MSc. (Psych) is momenteel de directeur van het INPP International.

Er zijn veel verschillende primitieve reflexen wil je hier graag meer over weten dat kan.

Is het INPP programma ook een uitkomst voor jouw kind?
Wil je graag vrijblijvende informatie?
Vul  dan onderstaande vragenlijst in en stuur hem op.
Ik ga deze lijst beoordelen en neem contact met jullie op om mijn bevindingen met jullie te bespreken.